java实现AES解密(解决中文解密后乱码问题,解决传输字符串后解密报错的问题)

解决AES解密返回的字符串乱码问题:

byte[] decryptBytes = cipher.doFinal(encryptBytes);  
String result = new String(decryptBytes,"utf-8");
赞(0)
未经允许禁止转载:优米格 » java实现AES解密(解决中文解密后乱码问题,解决传输字符串后解密报错的问题)

评论 抢沙发

合作&反馈&投稿

商务合作、问题反馈、投稿,欢迎联系

广告合作侵权联系