linux命令之grep:过滤注释行和空白行

Ad. 葫芦娃App | 科学上网

在linux系统中,查看文件是,我们经常需要把注释行和空白行过滤掉,其具体命令如下:

cat elasticsearch.yml | grep "^\s*[^# \t].*$"

或者

cat elasticsearch.yml  | grep -v  ^#  |grep -v ^$

内容参考:

1.http://www.cnblogs.com/peida/archive/2012/12/17/2821195.html;

赞(0)
未经允许禁止转载:四个空格 » linux命令之grep:过滤注释行和空白行

评论 抢沙发

  • 昵称 (必填)
  • 邮箱 (必填)
  • 网址